Artikel 1: Afscheidskleden
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Afscheidskleden. Afscheidskleden is een bedrijf dat zich richt op het ontwerpen en maken van gevilte lijkwaden, baarkleden, kistlopers en coconnetjes.Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Afscheidskleden verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt
en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrend het gebruik van jouw gegevens door Afscheidskleden, neem dan gerust contact op!
email: Rina@afscheidskleden.nl
schriftelijk: Afscheidskleden, Bijenmeent 120, 1218 GJ Hilversum
telefonisch: 06-22620074

Artikel 2: Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Afscheidskleden. Deze worden hieronder toegelicht.
a. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Afscheidskleden via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden,
zoals je naam, e-mailadres en je telefoonnummer.
b. Analytics
De website van Afscheidskleden verzameld jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan
informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle persoonsgegevens worden alleen verwerkt ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Artikel 3: Ontvangers
De gegevens die Afscheidskleden ontvangt en verwerkt worden beheerd door Vimexx.
De e-mail van Afscheidskleden VersGemerkt wordt gehost bij Vimexx. Als jij contact opneemt via de
formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.
De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Vimexx. Gegevens die jij achterlaat op de website van Afscheidskleden zijn op de servers van Vimexx opgeslagen.

Artikel 4: Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Afscheidskleden, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
a. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Afscheidskleden via mail, dan worden die gegevens
die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
b. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Artikel 5: Beveiliging
a. Er worden van jouw persoonsgegevens alleen fysieke kopieen gemaakt van eventuele facturen. Komt er geen overeenkomst tot stand, dan worden je gegevens alleen beheerd in de eerdergenoemde
systemen en software.
b. De persoonsgegevens die door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande
software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
c. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Afscheidskleden prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Daarnaast is het domein van Afscheidskleden ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Artikel 6: Jouw rechten
a. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Afscheidskleden vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Afscheidskleden. Je krijgt dan
een overzicht van jouw gegevens.
b. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Afscheidskleden.
c. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Afscheidskleden vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
d. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Afscheidskleden niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
e. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Afscheidskledenjouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via Rina@Afscheidskleden.nl onder toezending
van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Artikel 7: Plichten
a. Afscheidskleden verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren,
zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van een specifiek product. Als de verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Afscheidskleden het betreffende product niet aanbieden.

Afscheidskleden behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Afscheidskleden dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten,
eigendom of veiligheid van Afscheidskleden te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
email:Rina@afscheidskleden.nl
schriftelijk: Afscheidskleden, Bijenmeent 120, 1218 GJ Hilversum
telefonisch: 06-22620074